SET

MIĘKKIE LĄDOWANIE W KLASIE 4

WSPÓŁPRACA: NAUCZYCIELE 1/3 I 4/6

 

 

 

Celem szkolenia jest wyposażenie w procedury zwiększające skuteczność współpracy pomiędzy nauczycielami nauczania zintegrowanego i nauczycielami uczącymi klasy 4 -6. Zmniejszenie kosztów okresu adaptacyjnego jaki w klasie 4 przechodzą uczniowie i ich rodzice wymaga od nauczycieli sprecyzowania obszarów współpracy, sposobu oraz zakresu przekazywania informacji i zaplanowania działań jakie nalezy podjąć na etapie 3 i 4 klasy.
zakres merytoryczny szkolenia


  • 'A nasza Pani pozwalała nam jeść na lekcji' - przygotowanie dzieci do zmiany na etapie 3 klasy i wspomaganie adaptacji w klasie 4
  • płaszczyzny wymagające komunikacji między wychowawcą 'przekazującym' a 'przejmującym' klasę
  • wymiana doświadczeń: planowanie procedury gwarantującej przepływ informacji i ciągłość współpracy.
  • 'Wychowawczyni w 1/3 zawsze miała czas dla rodziców...' - zapobieganie trudnościom w kontakcie z rodzicami
  • budowanie wizerunku rady pedagogicznej jako współpracującej grupy

Czas trwania                 3 godziny dydaktyczne
Koszt                             35 zł od osoby
Liczba uczestników       minimum 14 osób