SET

ZABURZENIA NASTROJU U DZIECI I MŁODZIEŻY

PRÓBY SAMOBÓJCZE

Często oczekujemy, że dziecko będzie prezentować objawy podobne do dorosłego (np. przewlekły smutek), tymczasem specyfika funkcjonowania dziecka z zaburzenaimi nastroju jest zazwyczaj zupełnie inna. Celem szkolenia jest uwrażliwienie nauczycieli na zmiany w zachowaniu dziecka oraz wyposażenie w wiedzę w obszarze ryzyka prób samobójczych.


  • specyfika objawów zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży
  • zaburzenia poznawcze w deprsji - jak rozmawiać z uczniem\
  • próby samobójcze: zachowania alarmujące,mity dotyczące prób samobójczych u młodzieży
  • funkcjonowanie w szkole po probie samobójczej - opieka nad uczniem i jego kolegami

czas trwania: 4 godziny dydaktyczne

koszt:   40 złotych od osoby

liczba uczestników: min. 14 osób