SET

WYPROMUJ SWOJĄ SZKOŁĘ

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA MARKETINGOWE NA POZIOMIE SZKOŁY, RADY I NAUCZYCIELA


Żadna placówka oświatowa nie może pozwolic sobie na zaniedbanie działań marketingowych ani ograniczyć ich do zorganizowania dni otwartych lub umieszczenia podstawowych informacji na stronie internetowej. Konkurencja na rynku oświatowym, niż demograficzny i rosnąca grupa rodziców, którzy świadomie wybierają szkołę dla swojego dziecka to wyzwania, z którymi trudno poradzić sobie bez spójnego planu promowania placówki.


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami jakie w działaniach marketigowych wykorzystują placówki oświatowe. Porównując strony internetowe, materiały informacyjne, zaangażowanie w działalność eventową i spójność dobranych metod określimy skuteczne i nieefektywne pomysły na promocję.


Prowadzący  dokonuje również analizy dostępnych materiałów oraz strony internetowej placówki zamawiającej szkolenie.  • budowanie relacji z rodzicami uczniów na bazie współpracy z innymi placówkami
  • udział w nagłaśnianych eventach / organizowanie własnych jako strategia budowania świadomości... marki: placówki oświatowej z numerem i nazwą
  • plan działań marketingowych na cały rok szkolny: wybór obszarów budujących markę szkoły
  • przyszły uczeń i jego rodzic - grupy o różnych potrzebach, oczekiwaniach i wartościach - strategie promocji szkoły dobrane do ... klienta
  • wszystko czym możecie się pochwalić i ... o czym nie informujecie świata
  • analiza strony internetowej placówkiCzas trwania                         4 godziny dydaktyczne

Koszt                                     40 złotych od osoby

Liczba uczestników               minimum 14 osób