SET

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTU I NAUCZYCIEL WSPIERAJĄCY - SKUTECZNA WSPÓŁPRACA

ORGANIZACJA PROCESU EDUKACYJNEGO I WYCHOWAWCZEGO W KLASIE INTEGRACYJNEJ

 

Szkolenie przeznaczone dla  szkół podstawowych ogólnodostępnych, które ze względu na obowiązujące regulacje prawne przyjmują dzieci z orzeczeniami z PPP i będą zatrudniały nauczycieli wspierających / asystentów nauczycieli.

Celem szkolenia jest przybliżenie specyfiki pracy w zespole klasowym, gdzie funkcjonują dzieci  z niepełnosprawnością .


  • „Czy 2 nauczycieli w jednej klasie to dużo, czy mało?" - czyli o specyfice współpracy w zespole klasowym.
  •  „Podzielmy się też „papierami"" - czyli co, kto i jak dokumentuje, gdy nauczycieli jest dwóch.
  • „Na jaka ocenę on zasługuje?" - o systemie oceniania i stawianiu wymagań uczniom ze SPE.

  • „Jak integrować Zespół, by go nie skonfliktować" - o niuansach społecznych rządzących grupą uczniów w klasie integracyjnej.

  • „Wspomagacze" - czyli dodatkowe „gadżety" ułatwiające dostosowanie ucznia niepełnosprawnego do reszty klasy.

czas trwania                 4 godziny dydaktyczne

liczebność grupy           15 osób min

koszt                             40 zł od osoby