SET

ADHD W SZKOLE I W DOMU

10 maja 2007

 

 

 

10 maja WSiP zorganizował we współpracy z Instytutem Psychologii UKSW warsztaty pracy z dziećmi nadpobudliwymi i z ADHD dla studentów psychologii i pedagogiki. Poprowadziły je Agnieszka Misiak i Karolina Kossakowska-Petrycka, autorki poradnika WSiP "Mam nadpobudliwe dziecko... I co dalej?". Warsztatom towarzyszyła prezentacja publikacji oraz minikonferencja naukowa na temat ADHD.

ADHD nie pojawia się nagle i nie znika. Ma się je zawsze - w szkole, w domu i u cioci na imieninach. Naszym zadaniem jest pomóc osobom cierpiącym z powodu ADHD oraz ich otoczeniu zminimalizować uciążliwości, wynikające z ich odmiennego funkcjonowania. Tak, aby osoby te mogły w przyszłości lepiej wykorzystać swój bogaty potencjał, na przykład intelektualny - mówiła podczas warsztatów na UKSW Karolina Kossakowska-Petrycka.

 

Badania wykazują, że w 70 proc. za posiadanie ADHD odpowiedzialne są geny - twierdzi Agnieszka Misiak, jedna z autorek poradnika WSiP "Mam nadpobudliwe dziecko... I co dalej?".

Profesor Jacek Zabłocki w swoim krótkim wykładzie zajął się dorosłym życiem dzieci z ADHD i nadpobudliwością, pytając, jak będą wyglądać ich relacje z innymi ludźmi, droga zawodowa; jaką mają one szansę na uwolnienie się od swojej przypadłości i czy w ogóle jest to możliwe?

Pretekstem do spotkania w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego stał się wydany przez WSiP w tym roku poradnik dla rodziców, wychowawców i nauczycieli "Mam nadpobudliwe dziecko... I co dalej?", autorstwa Agnieszki Misiak i Karoliny Kossakowskiej-Petryckiej.

 

Autorki na co dzień pracują z dziećmi cierpiącymi na ADHD i zespół nadpobudliwości psychoruchowej, oraz z ich rodzicami i nauczycielami. Przyjechały na spotkanie, aby po wystąpieniach specjalistów i prezentacji ksiązki poprowadzić ze studentami psychologii i pedagogiki UKSW warsztaty z pracy z dziećmi nadpobudliwymi i z ADHD, zorganizowane przez WSiP.

 

Minikonferencję wspierali naukowo prof. dr hab. Henryk Gasiul - Dyrektor Instytutu Psychologii UKSW, profesor Wyższej Szkoły Finansów i zarządzania w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP, który od kilku lat prowadzi badania nad mechanizmami rozwoju osobowości z perspektywy personalistycznej, prof. dr hab. Jacek Zabłocki, autor i współautor wielu książek poświęconych m.in. rehabilitacji, rewalidacji, autyzmowi, dysleksji i ADHD oraz dr Wojciech Brejnak, znany z popularyzacji wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii w mediach.

 

Profesor Henryk Gasiul mówił o potrzebach emocjonalnych i uczuciowych osób z ADHD, nadpobudliwością i deficytem uwagi. Zaproponował spojrzenie na człowieka współczesnej cywilizacji przez pryzmat jego głębszego życia emocjonalnego i zastanowienie się nad jego możliwościami percepcyjnymi w świecie niezliczonej liczby bodźców, które coraz szybciej do niego docierają i nieustannie rozpraszają jego uwagę. Profesor Jacek Zabłocki zajął się dorosłym życiem dzieci z ADHD i nadpobudliwością, pytając o ich przyszłe relacje z ludźmi, drogę zawodową oraz szansę na "całkowite uwolnienie się" od ADHD. Doktor Wojciech Brejnak mówił natomiast o objawach składających się na diagnozę ADHD oraz o rosnącej samoświadomości osób dotkniętych tym problemem, ich rodzin, a także o roli organizacji wspierających działania pomocowe i kampanie informacyjne związane z ADHD.

 

Prawie 5-godzinne warsztaty dały studentom możliwość bliższego poznania specyfiki pracy z dzieckiem nadpobudliwym i dzieckiem z ADHD oraz z ich środowiskiem. Przykłady z codziennej praktyki prowadzących i ciekawe case studies sprawiły, że w żadnej z grup nie można było narzekać na brak zainteresowania czy zmęczenie uczestników. Program warsztatów obejmował takie zagadnienia, jak objawy ADHD z perspektywy dziecka i strategie radzenie sobie z nimi na terenie szkoły i domu (wprowadzenie stałych, powtarzalnych schematów działania, usprawnianie procesu przyswajania wiedzy: dostosowywanie struktury lekcji w szkole, zasady odrabianie lekcji), budowanie kontaktów - system nagród i konsekwencji (konstruowanie prawidłowej pochwały), zasady komunikacji - konstruowanie poleceń, budowanie informacji zwrotnych, nietypowe strategie rozwiązywania codziennych problemów.