SET

Jakub Rychter

psychoterapeuta, trener

 

 

Magister psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Psychoterapeuta, z uprawnieniami terapeuty uzależnień, certyfikowany trener programu „Rozwijanie zdolności twórczych" Polskiej Fundacji Dzieci Młodzieży. Absolwent licznych szkoleń i kursów doskonalących z zakresu pracy terapeutycznej. Od 2004 roku pracuje jako psycholog i terapeuta w Poradni Leczenia Uzależnień od Narkotyków i Innych Substancji Psychoaktywnych należącej do Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ-u oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego „Pomost" w Łodzi.

 

W Firmie SET jako trener (a także autor i współautor) prowadzi spotkania psychoedukacyjne dla rodziców uczniów oraz szkolenia dla rad pedagogicznych z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień, rozwijania zdolności twórczego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów, a także pracy z dzieckiem zdolnym.

 

Prywatnie: szczęśliwy mąż i ojciec; miłośnik kuchni włoskiej, interesuje się historią współczesną; fan Depeche Mode; gdyby nie wymyślono piłki nożnej, sam by ją wymyślił.

 

 

 


Jakub Rychter.pdf